Laadimine ....

Kes me oleme?

OÜ Keelevara asutati 2004.a. aprillis Eesti Keele Sihtasutuse, kirjastuse TEA, IT visionääri Linnar Viigi, arvutuslingvisti Indrek Heina ning informaatika spetsialisti Jaak Vilo poolt selleks, et aidata kaasa keele ja keeleoskuse arengule Eestis. Eesmärgi teostamiseks lõime tänase päeva vajadustest lähtuva tervikliku keelekeskkonna Keelevara, mis pakub Interneti vahendusel lihtsat ja mugavat juurdepääsu erinevatele professionaalsetele sõnastikele ja leksikonidele.
Alates 2018 aastast on Keelevaral uus omanik. Keelevara.ee keskkonna arendamise ja haldamisega tegeleb EMOTIVE OÜ.

Miks Keelevara loodi?

Spetsialistidena ning ise sõnastike loojate ja aktiivsete kasutajatena tõdesime, et tänases Eestis

 • puuduvad kirjakeele ühtsust, kvaliteeti ja arengut toetavad elektroonilised tugisüsteemid;
 • puuduvad keeltevahelised koostoimesüsteemid, mistõttu rahvusvahelises suhtluses kasutatav keel ei ole professionaalne;
 • veebikeskkonnas kättesaadavad sõnaraamatud on juhuslikud ning seetõttu piiratud sõnavalikuga. Ühise otsingumootoriga sõnastikud ja leksikonid puuduvad sootuks.

  Kuidas liituda?

  Konto loomiseks kirjutage meile info@keelevara.ee milliseid sõnastikke soovite ning teile luuakse isiklik kasutajakonto.
  Sõnastike loetelu ja hinnakirja leiate Sõnastike lehelt.
  IP põhise paketi puhul on vaja teada teie asutuse IP aadresse/aadresside vahemikku.